Treneri

Jurica Vuleta magistar je kineziologije. Diplomirao je 2012. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
Iskustvo u radu s djecom je, osim u sklopu mnogobrojne stručne prakse tijekom obrazovanja, stekao provodeći sportske programe u raznim zagrebačkim vrtićima kao trener u agenciji Žuti mačak.
Nakon diplome, Jurica se vraća u Zadar te stručno usavršavanje odrađuje u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića u Zadru.
U rujnu 2013. godine preuzima vodstvo u Univerzalnoj sportskoj školi Start i od tada osmišljava i provodi treninge zajedno s kolegom Ivanom.

Kontakt broj: 098 93 527 93
Ivan Mijolović magistar je kineziologije. Diplomirao je 2014. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Ivanova želja je ostati u Zadru te nastaviti suradnju sa Startom.
Aktivno se bavi rukometom te igra u RK Zadar.

Kontakt broj: 091 73 831 75